Referencie

Rodinný dom na kľúč, Podlavice

Rodinný dom na kľúč, Králiky

Rodinný dom na kľúč, Slovenská Ľupča

Rodinný dom na kľúč, Pršianska terasa

Rodinný dom na kľúč, Sampor

Hrubá stavba rodinného domu, Podlavice

Hrubá stavba rodinného domu, Sampor

Hrubá stavba rodinného domu, Veľká Lúka

Hrubá stavba rodinného domu, Podlavice

Hrubá stavba rodinného domu, Žarnovica

Hrubá stavba rodinného domu, Čerín

Hrubá stavba rodinného domu, Lukavica

Hrubá stavba rodinného domu, Veľká Lúka

Hrubá stavba rodinného domu, Rakytovce

Rekonštrukcia rodinného domu, Kremnička

Rekonštrukcia bytu, Uhlisko

Rekonštrukcia firemných priestorov, Zvolenská cesta

 

A mnohé ďalšie…