Cenová ponuka

Ku každému dopytu pristupujeme individuálne a komplexne už od prvého kontaktu. Cenovú ponuku vám vyhotovíme na základe zaslaného výkazu -výmeru, z projektovej dokumentácie, s informáciami, ktoré nám poskytnete, či z obhliadky nehnuteľnosti. Každá cenová ponuka je u nás bezplatná a nezáväzná, pričom cena je garantovaná  do budúcej zmluvy o dielo.

Všetky informácie ohľadom rozpočtov, ponúk, obhliadok získate na tel. č.: 0917 432 865, e-mail: extrastav@extrastav.sk.