Kontakty

EXTRA STAV, s.r.o.
Okružná 188/46, Brusno 976 62
IČO: 52 022 188
DIČ: 212 089 1487
IČ DPH: SK 212 089 1487

Spoločnosť je registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica:
Oddiel: Sro, vložka číslo 35 474/S

Výpis z obchodného registra

Kontaktné osoby:

Marek Hlisník                                    
konateľ, rozpočtár                              
tel.: 0917 432 865                               
extrastav@extrastav.sk